Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de Flietermolen coöperatie? Vul dan het contactformulier in en we zullen je contacteren met meer informatie over het hoe en waarom van het kopen van één of meerdere aandelen.

We zijn een start-up onder de Belgische federale belastingregels. Dit betekent dat investeringen fiscaal aftrekbaar zijn in het kader van de Belgische Tax Shelter voor investeringen in nieuwe bedrijven. Je krijgt op die manier dus 30 tot 45% van je investering terug. Meer informatie over de tax shelter vind je hier: Belgian tax-shelter. Merk op dat aandelen dan 4 jaar in je bezit moeten blijven, bij eerdere verkoop wordt pro rata een bedrag teruggevorderd.

Aandelen hebben een jaarlijkse interestvoet van 2%. Ze geven ook recht op een dividend zoals beslist op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Aandelen kunnen niet verhandeld of geërfd worden.

Aandelen kunnen na drie jaar op elk moment verkocht worden, behoudens een opzegperiode bepaald door op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Merk op dat er een verlies aan belastingvoordeel is bij snellere verkoop, zie hoger.

Bedrijven of verenigingen stellen een persoon aan om hen op vergaderingen te vertegenwoordigen.